Choď na obsah Choď na menu
 


Odporúčanie

 „Dňom 19.9.2020 prechádza Stredná odborná škola v Handlovej do červenej fázy. Nariadením RÚVZ v Bojniciach bola určená všetkým žiakom, pedagógom a prevádzkovým zamestnancom prísna povinná domáca karanténa (zákaz opúšťania bydliska) do nedele 27. 9. 2020 vrátane. Dodržiavanie uvedeného nariadenia bude námatkovo kontrolované príslušníkmi  PZ SR.“


Na základe tohto oznamu, ktorý bol zverejnený na webovej stránke školy SOŠ v Handlovej, Vám odporúčame, aby  ste neposielali do školy svoje deti, ktoré boli v kontakte s rodinnými príslušníkmi, zamestnancami školy a študentmi, ktorí navštevujú menovanú školu do 27. 09. 2020.

Chceme tak zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy COVID- 19.
Vedenie školy

 


Základná umelecká škola v Handlovej poskytuje umelecké vzdelávanie pre širokú skupinu záujemcov – od detí v predškolskom veku až po dospelých uchádzačov. Najväčšiu skupinu tvoria deti navštevujúce základnú a strednú školu. Nechýbajú však ani dospelí, ktorí si v tomto veku našli čas venovať sa tomu, čo ich baví a napĺňa.

  • V hudobnom odbore môžu študovať hru na rôzne hudobné nástroje ako i sólový a zborový spev pod odborným vedením erudovaných pedagógov.
  • Napríklad vo výtvarnom odbore je to práca s netradičnými materiálmi a technikami ( práca s keramickou hlinou na hrnčiarskom kruhu).
  • V tanečnom odbore sa stretnú so všetkými druhmi tanca ( klasický, ľudový, moderný, spoločenský).

 

 

SOŠ Handlová v karanténe

Dňom 19.9.2020 prechádza Stredná odborná škola v Handlovej do červenej fázy

 

Aktualizácia Vyhlásenia o bezinfekčnosti

Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti po každom prerušení dochádzky do ZUŠ v trvaní viac ako 3 dni

 

Pokyny pre začiatok školského roka 2020/21

Otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2.9.2820 v čase 10:00 - 16:00 hod.

 

Prijímacie skúšky 2020/21 Handlová

Handlová 24.8.202010.9.2020 v čase od 13:00 do 17:00 h

 

Prijímacie skúšky 2020/21 Chrenovec

Chrenovec 2.9.202010.9.2020 v čase od 13:00 do 17:00 h

 

Vyučovanie v skupinových odboroch

Od 15 .6. 2020 sa OBNOVUJE vyučovanie aj v SKUPINOVÝCH odboroch.

 

Opätovné otvorenie školy

Dňa 3.6.2020 sa obnovuje individuálne vyučovanie v priestoroch školy.  

 

Elektronická prihláška k štúdiu

Handlovské gitary 2020 sa nekonajú

Z dôvodu aktuálnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa súťaž HG 2020 nekoná.

 

Dištančné vzdelávanie

Možnosť pokračovania v umeleckom vzdelávaní dištančnou formou...