Choď na obsah Choď na menu
 


Základná umelecká škola v Handlovej poskytuje umelecké vzdelávanie pre širokú skupinu záujemcov – od detí v predškolskom veku až po dospelých uchádzačov. Najväčšiu skupinu tvoria deti navštevujúce základnú a strednú školu. Nechýbajú však ani dospelí, ktorí si v tomto veku našli čas venovať sa tomu, čo ich baví a napĺňa.

  • V hudobnom odbore môžu študovať hru na rôzne hudobné nástroje ako i sólový a zborový spev pod odborným vedením erudovaných pedagógov.
  • Napríklad vo výtvarnom odbore je to práca s netradičnými materiálmi a technikami ( práca s keramickou hlinou na hrnčiarskom kruhu).
  • V tanečnom odbore sa stretnú so všetkými druhmi tanca ( klasický, ľudový, moderný, spoločenský).
 

Organizácia vyučovania od 22. ferbruára 2021

Od 22.2. 2021 obnovujeme prezenčné individuálne vyučovanie pre žiakov vo veku prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania premetov spev a hra na dychový nástroj s negatívnym testom zákonného zástupcu.

 

Organizácia vyučovania od 8. ferbruára 2021

Pokračujeme v dištančnej forme, jarné prázdniny od 15.2 do 19.2.

 

Zimné prázdniny 2020/2021

21.12.2020 – 8.1.2021

 

Dištančná forma Hudobnej náuky

Rovzrh pre Hudobnú náuku, Mgr.Dajana Vencelová

 

Dištančné vzdelávanie v kolektívnom vyučovaní

Dištančná forma vzdelávania v kolektívnom vyučovaní od 12.10.2020

 

Návštevníci školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy od 16.09.2020 je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby

 

Stretnutie rodičov

7. 10. 2020 o 16:30 hod.  v koncertnej sále školy

 

Odporúčanie pre žiakov SOŠ

 

Aktualizácia Vyhlásenia o bezinfekčnosti

Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti po každom prerušení dochádzky do ZUŠ v trvaní viac ako 3 dni

 

Pokyny pre začiatok školského roka 2020/21

Otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2.9.2820 v čase 10:00 - 16:00 hod.