Choď na obsah Choď na menu
 


Základná umelecká škola v Handlovej poskytuje umelecké vzdelávanie pre širokú skupinu záujemcov – od detí v predškolskom veku až po dospelých uchádzačov. Najväčšiu skupinu tvoria deti navštevujúce základnú a strednú školu. Nechýbajú však ani dospelí, ktorí si v tomto veku našli čas venovať sa tomu, čo ich baví a napĺňa.

  • V hudobnom odbore môžu študovať hru na rôzne hudobné nástroje ako i sólový a zborový spev pod odborným vedením erudovaných pedagógov.
  • Napríklad vo výtvarnom odbore je to práca s netradičnými materiálmi a technikami ( práca s keramickou hlinou na hrnčiarskom kruhu).
  • V tanečnom odbore sa stretnú so všetkými druhmi tanca ( klasický, ľudový, moderný, spoločenský).

 


Záujemci o štúdium v Základnej umeleckej škole Handlová v jednotlivých umeleckých predmetoch sa môžu od 1.6.2021 prihlásiť na štúdium v školskom roku 2021/2022.

 

 

Prijímacie skúšky pre 2021/22 Chrenovec

Prijímačky CH 2021/22   Od 2.6. do 11.6. 2021 podľa rozpisu

   Elektronická prihláška

 

Prijímacie skúšky pre 2021/22 Handlová

Prijímačky HA 2021/22   Od 1.6. do 11.6. 2021 v čase od 13:00 do 17:00 hod

   Elektronická prihláška

 

Organizácia vyučovania od 3. mája 2021

Vyučovanie od 3.5.2021 pokračuje ako doteraz – prezenčne individuálne vyučovanie pre všetky ročníky okrem spevu a dychových nástrojov, dištančne spev, dychové nástroje a kolektívne vyučovanie. Nie je potrebný test žiaka a rodiča, ale čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

 

Organizácia vyučovania od 22. ferbruára 2021

Od 22.2. 2021 obnovujeme prezenčné individuálne vyučovanie pre žiakov vo veku prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania premetov spev a hra na dychový nástroj s negatívnym testom zákonného zástupcu.

 

Organizácia vyučovania od 8. ferbruára 2021

Pokračujeme v dištančnej forme, jarné prázdniny od 15.2 do 19.2.

 

Zimné prázdniny 2020/2021

21.12.2020 – 8.1.2021

 

Dištančná forma Hudobnej náuky

Rovzrh pre Hudobnú náuku, Mgr.Dajana Vencelová

 

Dištančné vzdelávanie v kolektívnom vyučovaní

Dištančná forma vzdelávania v kolektívnom vyučovaní od 12.10.2020

 

Návštevníci školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy od 16.09.2020 je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby

 

Stretnutie rodičov

7. 10. 2020 o 16:30 hod.  v koncertnej sále školy