Choď na obsah Choď na menu
 


Výtvarný odbor ZUŠ Handlová v školskom roku 2010-2011 spolupracuje so ZŠ v Handlovej, Chrenovci a Ráztočne. V priestoroch základných škôl sú vytvorené elokované triedy výtvarného odboru, čím sa dostupnosť vzdelania najmä pre doteraz dochádzajúcich žiakov zjednodušila.

Vo výtvarnom, odbore pracujú deti pod vedením pani učiteľky Anny Kittelovej, DiS. art.  a pána učiteľa Tomáša Klenku, DiS. art..

 

 Štúdium vo výtvarnom odbore ZUŠ svojim žiakom ponúka:

zdokonaľovanie sa v maliarských technikách / maľba - aguarell, tempera, akryl, olej, kresba - tvrdý pastel, suchý pastel, ceruza, uhoľ, tuš..../

v grafických technikách / suchá ihla, linorez, monotypia.../

  • praáce v materiály / papierová mozaika, asambláž, tvorba bábok a maňušiek, vitráž z papiera a fólie, textilná koláž, drôtovanie, tkanie..../
  • sochárskych techník / voľná socha, reliéf, dekoratívne nádoby, dekor. predmety, zostavovanie 3 D objektov.../
  • možnosť práce na hrnčiarskom kruhu. Škola má k dispozícii vypaľovaciu pec.
 

Náhľad fotografií zo zložky Výtvarný odbor