Choď na obsah Choď na menu
 


 

Darujte 2% z daní a prispejte k skvalitneniu umeleckého vzdelávania vašich detí. Finančné prostriedky získané touto formou budú použite na nákup a renováciu nástrojov, učebných pomôcok pre žiakov Základnej umeleckej školy, Poštová 58, Handlová.

Tlačivá nájdete na stiahnutie tu, vo vestibule ZUŠ, prípadne u triednych učiteľov.

Nezabudnite, že súčasťou podpísaného vyhlásenia o poukázaní 2 % dane musí byť aj potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré Vám vydá Váš zamestnávateľ po vykonaní ročného zúčtovania dane.

 

Ďakujeme.

 

ZUŠ vyhlásenie 2021.pdf

 

 

OZ NAŠA ZUŠKA-  IBAN: SK83 0900 0000 0050 4502 6709

VS. nie je potrebné uvádzať 

 

Občianske združenie NAŠA ZUŠKA bolo založené na základe podnetu rodičov a učiteľov Základnej umeleckej školy Handlová v školskom roku 2009 -2010. Jeho hlavným cieľom je   zlepšovať a modernizovať vybavenie školy potrebné k umeleckej výuke žiakov. Podporiť snahu školy, zabezpečiť žiakom modernú výuku. Spolupracovať so školou pri organizovaní celoslovenského festivalu v komornej hre na gitare "Handlovské gitary".

 

Občianske združenie "NAŠA ZUŠKA" je poberateľom 2% z dane

 


Ďakujeme!