Choď na obsah Choď na menu
 


Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobi na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premnelivej skutočnosti. Učí ich vytvárať si vlastný názor, rozvíja schopnosť myslieť empaticky

Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého, kultivovaného rečového a pohybového prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. 

Literárno-dramatický odbor v ZUŠ v Handlovej pracuje pod vedením Kataríny Dupkalovej. 

 

Náhľad fotografií zo zložky LDO