Choď na obsah Choď na menu
 


Naše úspechy

Školský rok 2019/2020

Gitarová súťaž
XI. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže v Prievidzi 28.11.2018
Meno Umiestnenie Kategória Pozn.
Elenka Králiková 2.miesto, zlaté pásmo I. A 1)
       
Matias Šemetas 2.miesto, zlaté pásmo I. B 1)
       
Lea Mazánová strieborné pásmo II. B 2)
 

Pozn. 1): vyučujúci Mgr. art. Ján Králik
Pozn. 2): vyučujúci Mgr. Mária Sedláková, PhD

 

Jesienka 2019
10.ročník súťaže v speve populárnej a autorskej piesne v Prievidzi 7.11.2019
Meno Umiestnenie Kategória Pozn.
Timea Ivaničová zlaté pásmo A 1)
       
Veronika Pernišová strieborné pásmo B 1)
 

Pozn. 1): Vyučujúca: Kristína Mišovič, DiS. art

 

November

Sárová Bystrica je celoštátna postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá sa tento rok konala dňa 7. 11.2019 v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici. Súťaž vytvára priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti a efektívne používanie materinského jazyka. Súťaže sa zúčastnili dvaja žiaci literárno-dramatického odboru: Timur Mikuško a Rebecca Štrbíková, odborné vedenie: pani učiteľka Katarína Dupkalová. Aj keď v silnej konkurencii nepriniesli žiadne ceny, získané skúsenosti sú pre ich ďalší umelecký rast veľkým prínosom.

Vo veľkej sále Domu kultúry v Handlovej sa 13.11.2019 zišli žiaci všetkých handlovských škôl. V tento deň sa konala Akadémia škôl, ktorá je už tradične spojená s udeľovaním ocenení „ Dobrý nápad „.

Veľmi sa tešíme, že odborná porota spomedzi návrhov vybrala náš „Dobrý nápad“, ktorým sa stala rozprávka Teraz nie! Pod odborným naštudovaním pani učiteliek Anežky BalušinskejKataríny Dupkalovej ju uviedli žiaci speváckeho a literárno-dramatického odboru.

 

Žiakom a ich učiteľom srdečne gratulujeme.


Školský rok 2018/2019
Školský rok 2017/2018
Školský rok 2016/2017
Minulé roky