Choď na obsah Choď na menu
 


Handlovské gitary 2018 propozície

Základná umelecká škola v Handlovej, Poštová 58, 972 51 Handlová Č. t. : 0917377433, 0915771102 mail: zuskaha@gmail.com –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     
 
Základná umelecká škola v Handlovej v spolupráci s Mestom Handlová si Vás dovoľujú pozvať na gitarovú súťaž 
 
 
 
HANDLOVSKÉ GITARY 2018 “ 
 

 
Organizátor :  Mesto Handlová ZUŠ Handlová 
 
 
Umelecký garant:   prof.  Jozef  Zsapka 
 
 
Termín konania:  14. a 15. jún 2018 v ZUŠ Handlová 
 
 
Termín odovzdania prihlášok : 30. Apríl  2018 
 
 
Organizačný výbor : kolektív pracovníkov ZUŠ Handlová
 
 
 
 Podmienky súťaže 

Súťaž je jednokolová, určená žiakom základných, stredných a vysokých umeleckých škôl v odbore komorná hra na gitare /duo, trio, kvarteto/. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci gitaristi, ktorí naštudujú súťažný program a spĺňajú vekové požiadavky. O zaradení do kategórie rozhodne dátum konania súťaže. 
 
Kategórie a súťažný program pre ZUŠ 

1. kategória – do 9 rokov /vrátane/                   

   zoskupenia: duo, trio, kvarteto               

   program:  a, skladba súčasného autora   

                   b + c , voľný program  

    čas: a + b maximálne 6 minút vrátane páuz a ladenia

2. kategória – do 12 rokov /vrátane/                      

    zoskupenia: duo, trio, kvarteto                 

    program:    a, skladba súčasného autora                                           

                       b, skladba z obdobia baroka, alebo renesancie  

                       c,voľný program                                                  

      čas: a + b + c maximálne 8 minút vrátane páuz a ladenia

3. kategória – do 15 rokov /vrátane/                   

   zoskupenia: duo, trio, kvarteto                   

   program:   a, skladba súčasného autora                                     

                    b, skladba z obdobia baroka, alebo renesancie 

                    c, voľný program                   

   čas: a + b + c maximálne 10 minút vrátane páuz a ladenia

4. kategória – do 19 rokov /vrátane/                         

  zoskupenia: duo, trio, kvarteto                           

  program:    a, skladba súčasného autora                                           

                     b, skladba z obdobia baroka, alebo renesancie                                                   c, voľný program                         

 čas: a + b + c maximálne 12 minút vrátane páuz a ladenia                                                                                                         

 5. kategória – vek neobmedzený                         

 zoskupenia: duo, trio, kvarteto                       

  program:     a, skladba súčasného autora                                           

                      b, skladba z obdobia baroka, alebo renesancie 

                      c, voľný program                                                        

 čas: a + b + c maximálne 12 minút vrátane páuz a ladenia 
 
Úpravy diel sú povolené. Jeden účinkujúci môže účinkovať najviac v dvoch zoskupeniach.
 
 
Kategórie a súťažný program pre stredné a vysoké školy 
 
1. kategória – do 19 rokov /vrátane/               

   zoskupenia: duo, trio, kvarteto               

   program:    a, skladba súčasného autora                                 

                      b, skladba z obdobia baroka, alebo renesancie  

                      c, skladba z obdobia klasicizmu,alebo romantizmu

                      d, voľný program             

  čas: a + b + c + d maximálne 14 minút vrátane páuz a ladenia

2. kategória – do 26 rokov /vrátane/                   

    zoskupenia: duo, trio, kvarteto                   

    program: a, skladba súčasného autora                                 

                    b, skladba z obdobia baroka, alebo renesancie                              

                    c, skladba z obdobia klasicizmu, alebo romantizmu 

                    d, voľný program                                

                         

  čas: a + b + c maximálne 16 minút vrátane páuz a ladenia 
 
  

   Program súťaže 
 
1. deň štvrtok     do 18. hod. príchod, ubytovanie                           

                               19. hod. otvorenie súťaže, slávnostný koncert,                                              
  2. deň piatok                     

                          07.00 hod. – 08.00 hod. raňajky                     

                          08.30 hod. – 12.00 hod. súťaž                       

                          12.00 hod. – 13.00 hod. obed                       

                          13.00 hod. – 16.00 hod. súťaž                       

                          16.00 hod. – 17.00 hod. večera                       

                          17.00 hod. – 18.00 hod. vyhodnotenie 
 
 
 
Info: Mgr.art. Ján Králik, 0907 340 930

Základná umelecká škola Handlová

Poštová 58 972 51 Handlová

e-mail: zuskaha@gmail.com