Choď na obsah Choď na menu
 


Propozície

 

Propozície súťaže:

Súťaž je jednokolová, určená žiakom základných, stredných a vysokých škôl v odbore komorná hra na gitare. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci gitaristi, ktorí naštudujú súťažný program a spĺňajú vekové požiadavky. O zaradení do kategórie rozhoduje dátum konania súťaže. Súťaž je organizovaná v 2-ročnom cykle.

Garantom súťaže je prof.Jozef Zsapka.

Úprav diel sú povolené. Jeden účinkujúci môže súťažiť najviac v dvoch zoskupeniach.

 

Kategórie a súťažný program pre ZUŠ

 

I. kategória do 9. rokov / vrátane /

zoskupenia: duo, trio, kvarteto

program: a, skladba súčasného autora

b, skladba z obdobia baroka, alebo renesancie

c, voľný program

čas: a+b+c max. 6 minút vrátane páuz a ladenia

 

II. kategória do 12. rokov / vrátane /

zoskupenia: duo, trio, kvarteto

program: a, skladba súčasného autora

b, skladba z obdobia baroka, alebo renesancie

c, voľný program

čas: a+b+c max. 8 minút vrátane páuz a ladenia

 

III. kategória do 15. rokov / vrátane/

zoskupenia: duo, trio, kvarteto

program: a, skladba súčasného autora

b, skladba z obdobia baroka, alebo renesancie

c, voľný program

čas: a+b+c max. 10 minút vrátane páuz a ladenia

 

IV. kategória do 18. rokov / vrátane/

zoskupenia: duo, trio, kvarteto

program: a, skladba súčasného autora

b, skladba z obdobia baroka, alebo renesancie

c, voľný program

čas: a+b+c max. 12 minút vrátane páuz a ladenia

 

V. kategória vek neobmedzený

zoskupenia: duo, trio, kvarteto

program: a, skladba súčasného autora

b, skladba z obdobia baroka, alebo renesancie

c, voľný program

čas: a+b+c max. 12 minút vrátane páuz a ladenia

 

Kategórie a súťažný program pre stredné a vysoké školy

 

I. kategória vek do 19. rokov/ vrátane /

zoskupenia: duo, trio, kvarteto

program: a, skladba súčasného autora

b, skladba z obdobia baroka, alebo renesancie

c, skladba z obdobia klasicizmu, alebo romantizmu

d, voľný program

čas: a+b+c+d max. 14 minút vrátane páuz a ladenia

 

II. kategória vek do 26. rokov / vrátane /

zoskupenia: duo, trio, kvarteto

program: a, skladba súčasného autora

b, skladba z obdobia baroka, alebo renesancie

c, skladba z obdobia klasicizmu, alebo romantizmu

d, voľný program

čas: a+b+c+d max. 14 minút vrátane páuz a ladenia