Choď na obsah Choď na menu
 


Handlovský zlatý mikrofón 2018 - propozície

Základná umelecká škola v Handlovej
Vás pozýva na 1. ročník speváckej súťaže

hbm-logo-mensie.jpg
Handlovský zlatý mikrofón


Pod záštitou primátora mesta Handlová, Ing. Rudolfa Podobu,
OZ Naša Zuška a Zuš Handlová


    • Garant súťaže:            Robo Papp
    • Porota:     aktívni profesionálni speváci/čky a pedagógovia umeleckých škôl
    • Termín konania súťaže:        18. októbra 2018
    • Vekové ohraničenie:        od 7 do 20 rokov
    • Podmienky súťaže:

Súťažiaci sú na základe svojich výkonov  zaradení do pásiem: zlaté, strieborné, bronzové.

Spevácka súťaž je zameraná na populárne a muzikálové piesne. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor žiakom zo základných umeleckých škôl a základných škôl na prezentáciu svojho speváckeho nadania, zviditeľniť ich a podporiť v rozvíjaní svojich schopností.

Organizátorom súťaže je Základná umelecká škola v Handlovej v spolupráci s mestom Handlová a OZ NAŠA ZUŠKA.

V zlatom pásme môže byť udelené 1. , 2. a 3. miesto.  Porota má právo udeliť aj ,,Špeciálnu cenu poroty za osobitý(zaujímavý) prejav´´ a úplného Laureáta súťaže.

Súťaž je jedno-kolová. Súťažiaci si pripravia dve piesne, z toho jedna musí byť slovenská. Obe piesne interpretujú za sebou. Súťažná kategória sa otvára iba pokiaľ v nej budeme evidovať minimálne šesť platných prihlášok. Pri neplnoletých súťažiacich je nutný sprievod zákonného zástupcu, alebo pedagóga. Súťažiaci sa môže prihlásiť iba do jednej kategórie - buď si vyberie populárne piesne vo svojom vekovom ohraničení, alebo muzikálové piesne. Z každej základnej umeleckej školy sa môžu prihlásiť maximálne 4 žiaci. Proti rozhodnutiam poroty sa nedá odvolať. Organizátor súťaže má právo tieto pravidlá kedykoľvek (aj v priebehu súťaže) zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.  

    • Štartovné:
Štartovné platí vysielajúca organizácia, t. j. základná umelecká škola alebo základná škola
šekovou poukážkou na adresu Základná umelecká škola v Handlovej, Poštová 58, 97251 Handlová.
     Účastnícky poplatok je stanovený na 15 €, úhradu zrealizujte najneskôr do 3 dní od odoslania prihlášok. V štartovnom je zahrnutý aj obed pre súťažiaceho.
Prihlášky ako aj podklady prosíme odoslať na adresu:

misovic.zlatymikrofon@gmail.com

najneskôr do 28. 9. 2018. Poplatky sa po uzavretí súťaže, t. j. po 28. 09. 2018, nevracajú.

Štartovné sa hradí iba na súťažiaceho, sprievod, rodič, učiteľ  - poplatok nehradí.  
Obed v prípade záujmu zabezpečuje organizátor súťaže – poplatok za obed na jednu osobu je 5 €.
Neuhradenie štartovného poplatku v stanovenej lehote bude mať za následok vyradenie zo súťaže.
Po zaslaní prihlášky a po pripísaní štartovného poplatku na náš účet, budete elektronickou poštou - emailom - informovaný o zaradení do súťaže.

Súťažiaci budú rozdelený do nasledovných kategórií:
kategória A    -    7 - 9 rokov
kategória B    -    10 - 13 rokov
kategória C    -    14 - 17 rokov
kategória D    -    18 - 20 rokov

Tie isté vekové kategórie platia aj pre muzikálovú kategóriu. Do prihlášky je potrebné uviesť kategóriu - napr. „Kategória A-muzikál“ alebo „Kategória A- populár “.
V kategórií A,B -muzikál môžu byť použité piesne z detských rozprávok či filmovej tvorby.

Porota je trojčlenná a obe kategórie nasledujú za sebou (napr. kategória A- populár
 a hneď za ňou nasleduje kategória A-muzikál).

Súťažné piesne majú časový limit  cca do 4 minút.

Súťažiaci sa môžu sprevádzať hudobným nástrojom  - nutné uviesť v prihláške.

Parkovať bezplatne môžete na parkovisku za Domom kultúry.

Celou súťažou nás sprevádza  Miffo z Beta rádia, osvetlenie a zvuk nám zabezpečí pán Ing. Peter Dechet.

 

Sponzori : mesto Handlová, hudobniny Eplay Prievidza, Nahrávacie štúdio Whatewer, Sb trend, Medex farm, Drevokov- Lacko, kvetinárstvo Zuzka a Enka.

Súťaž navrhla a spracovala:                        

                    
                                    Kristína Mišovič, DiS.art

 

Plagát 2018

Propozície na stiahnutie