Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy

Príspevky

Školský rok 2015/2016

2. septembra 2015 ZUŠ v Handlovej

 

Doplňujúce prijímacie skúšky

Dňa 2.9. až 4.9. 2015 a 7.9. až 11.9. 2015

 

Workshop súčasného tanca

18.6.o 16.00 hod

 

Prijímacie skúšky 2015 v ZUŠ Handlová

V Základnej umeleckej škole v Handlovej

 

VZN schválené dňa 28.5.2015

Doplnok č. 1 k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 3/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová

 

Prijímacie skúšky 2015 elokované pracoviská ZUŠ

11. až 22. máj v elokovaných triedach v ZŠ Chrenovec,

ZŠ Ráztočno v mesiaci jún podľa nižšie rozpísaných dní

 

Capoeira

 

Tanečná škola KRIST

5.3. a 6.3. 2015 v čase od 16:00 hod do 19:00 hod 

 

OZ NAŠA ZUŠKA 2%

 

Stretnutie rodičov žiakov ZUŠ v Handlovej

14. októbra 2014 o 16.30 hod v koncertnej sále ZUŠ