Choď na obsah Choď na menu
 


Dištančné vzdelávanie v kolektívnom vyučovaní

Opatrenia pre ZUŠ


Vážení rodičia a milí žiaci,


na základe rozhodnutia ministra o opatreniach pre školy  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/ oznamujeme, že od pondelka 12.10. 2020 až do odvolania sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.
V našom prípade nebude prezenčné vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom  a literárno-dramatickom odbore v hudobnom odbore v predmetoch hudobná náuka,  zborový spev.
V týchto predmetoch prechádzame na dištančné vzdelávanie, prosíme o trpezlivosť, všetky pokyny budú zverejnené na webovej stránke školy.
Prípravná hudobná výchova bude prebiehať individuálne u vyučujúcich hlavného nástroja
Individuálne vyučovanie – hra na nástroji pokračuje, samozrejme za dodržania prísnych hygienických podmienok. Rúška sú povinné už pre všetkých žiakov.
Nutné je nosiť tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti po PN alebo nariadenej karanténe žiaka.


Veríme, že to spoločne zvládneme a čoskoro sa zasa uvidíme osobne!