Choď na obsah Choď na menu
 


Organizácia vyučovania od 22. ferbruára 2021

Vážení rodičia,

Na základe rokovania okresného krízového štábu, odporúčania RÚVZ v Prievidzi a po prerokovaní so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že od pondelka 22.2.2021 obnovujeme prezenčné individuálne vyučovanie pre žiakov vo veku prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania premetov spev a hra na dychový nástroj, dištančne pokračuje kolektívne vyučovanie, predmety spev a hra na dychové nástroje.
K nástupu žiaka do školy je potrebný kópia negatívneho testu zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní, podpísané a doručené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a vyhlásenie zákonného zástupcu. Ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie alebo nespadá do výnimky z testovania, jeho dieťa sa nebude môcť zúčastniť prezenčného vyučovania.


Ďakujeme za pochopenie.

 

  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti .doc alebo .pdf
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu .doc alebo .pdf