Choď na obsah Choď na menu
 


Týždeň od 15.11. - 21.11.2021

V týždni od 15.11.2021 -  21.11.2021 je okres PRIEVIDZA v BORDOVEJ FÁZE – II. stupeň ohrozenia

• Individuálne vyučovanie  - pokračuje prezenčnou formou bez zmien podľa platných rozvrhov
• Žiaci LDO  a VO pokračujú prezenčnou formou podľa pokynov triednych učiteľov


Hudobná  náuka : vyučovanie bude prebiehať prezenčnou ( 5 + 1 ) a zároveň dištančnou formou. Na prezenčnú formu je potrebné sa vopred nahlásiť u vyučujúcej HN. Na dištančné vyučovanie prikladáme prihlasovacie údaje.

Hudobná náuka – rozvrh Mgr. Dajana Vencelová

Aplikácia ZOOM – prihlasovacie údaje v rozvrhu

 

PONDELOK UTOROK STREDA
13:40 – 14:25 2.r. 1.č. 1sk
. Meeting ID: 926 714 3078
Passcode: HN2
13:40 – 14:25 1.r. 1.č. 2sk
Meeting ID: 926 714 3078
Passcode: HN1
 
14:30 – 15:15 1.r. 1.č. 1sk
Meeting ID: 926 714 3078
Passcode: HN1
15:15 2.r. 1.č. 1sk
Meeting ID: 926 714 3078
Passcode: HN2
 
15:15 – 16:00 3.r. 1.č. 2sk
Meeting ID: 926 714 3078
Passcode: HN3
15:15 - 16:00 3.r. 1.č. 2sk
Meeting ID: 926 714 3078
Passcode: HN3
 
16:00 – 16:45 4.r. 1č. 1sk
Meeting ID: 926 714 3078
Passcode: HN4
16:00 – 16:45 4.r. 1č. 2sk
Meeting ID: 926 714 3078
Passcode: HN4
16:00 – 16:45 1.r.2.časť
(5.ročník)
Meeting ID: 926 714 3078
Passcode: HN5
17:00 – 17:45 2.r. 2.časť
(6.ročník)
Meeting ID: 926 714 3078
Passcode: HN6
17:00 – 17:45 1.r. 2. časť
(5.ročník)
Passcode: HN5

 

  17:45 – 18:30 3.r. 2.časť
(7.ročník)
Meeting ID: 926 714 3078
Passcode: HN7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci, ktorí navštevujú prípravné štúdium budú mať HN vyriešenú v rámci individuálnej hodiny nástroja s učiteľom. Materiály, zdroje na dištančnú prácu : zusha.hn@gmail.com