Choď na obsah Choď na menu
 


Zloženie rady školy pri ZUŠ v Handlovej

Zloženie členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Handlovej :

poslanci mesta Handlová :
Baranovičová Danica
Mgr. Hromádková Ivana
Mgr. Jonasová Lucia
Ing. Litva Blažej

pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Gogová Iveta - predseda
Mgr. art Králik Ján

nepedagogickí zamestnanci:
Ing. Hanešová Žaneta - zapisovateľ

zástupcovia rodičov:
Črievničková Mária
Lenhartová Daniela
Mikušová Viera
Bc. Vrchovská Zuzana