Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy a faktúry za rok 2016

Faktúry 2016
P.č. Dodávateľ Predmet dodávky Suma Dátum úhrady
Január
01/16 AJFA+AVIS, Žilina publ. Pre PaM 49,50 € 19.01.
02/16 PP, Žilina publ.Poradca 2016 24,90 € 19.01.
03/16 VEMA, B.Bystrica licencia mzdy 264,48 € 19.01.
04/16 KMET, Handlová teplo 2018,59 € 19.01.
161/15 KMET, Handlová teplo 1671,00 € 19.01.
05/16 T-com, Prievidza telefon 19,00 € 19.01.
06/16 ORANGE,Bratislava telefon 108,18 € 19.01.
07/16 ORANGE,Bratislava Telefon – dobropis -5,00 € 19.01.
08/16 SOŠ, Handlová strav.zamestnancov 277,99 € 19.01.
09/16 MbP, Handlová čistenie kanalizácie 69,24 € 19.01.
10/16 BCF,B.Bystrica elektrická energia 292,18 € 19.01.
11/16 Monte Kiara,Handlová prepravné obedov 59,94 € 19.01.
12/06 PP,Žilina publ.Úplné znenia 47,83 € 19.01.
13/16 VAŠA Slovensko, Bla stravné lístky 661,99 € 19.01.
14/16 SPIN, Prieidza bezp.služby 29,14 € 20.01.
15/16 RAABE, Bratislava publ.Právny kuriér 119,00 € 20.01.
16/16 JURISDAT, Bratislava časopis Škola 23,00 € 26.01.
18/16 VEMA, B.Bystrica bankový modul 14,40 € 27.01.
19/16 PP, Žilina publ.Poradca 2016 24,90 € 28.01.
Február
20/16 VEMA, B.Bystrica seminár PaM 54,00 € 16.02
22/16 STANA,Handlová Kancelárske potreby 8,74 € 16.02
23/16 T-com, Prievidza telefón 19,00 € 16.02
24/16 ORANGE SLOVENSKO telefon 102,24 € 16.02
25/16 STVPS, B.Bystrica vodné,stočné 285,94 € 16.02
26/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravovanie zam. 3,00 € 16.02
27/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravovanie zam. 46,20 € 16.02
28/16 BCF, B.Bystrica elektrická energia 221,52 € 16.02
29/16 SOŠ, Handlová stravovanie zam. 263,22 € 16.02
30/16 ORANGE SLOVENSKO Telefon – dobropis -5,00 € 16.02
31/16 SOFTSERVIS Žarnovica údržba IBEU 151,20 € 17.02
32/16 MONTE KIARA, Há prepravné 63,94 € 22.02
Marec
33/16 SPIN, Prievidza bezp.služby 29,14 € 16.03
35/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravovanie zam. 55,44 € 16.03
37/16 BCF, B.Bystrica elektr.energia 227,22 € 16.03
38/16 SOŠ, Handlová stravovanie zam. 391,14 € 16.03
40/16 T.com, Bratislava telefon 19,00 € 16.03
41/16 ORANGE SLOVENSKO telefon - dobropis -5,00 € 16.03
42/16 ORANGE SLOVENSKO telefon 101,51 € 16.03
43/16 SVPS, B.Bystrica vodné, stočné 186,22 € 16.03
44/16 ZUŠ „JR“, Nitra Workshop – poplatok 40,00 € 18.03.
45/16 Monte Kiara, Handlová Prepravné – obedy 79,92 € 21.03.
47/16 STANA, Handlová kancelárske potreby 23,29 € 21.03.
34/16 KMET, Handlová tepelná energia – dobropis -258,73 € 23.03.
48/16 Mesto handlová komunálny odpad 360,00 € 29.03.
49/16 SPIN, Prievidza bezp.služby 29,14 € 29.03.
39/16 KMET, Handlová tepelná energia 1933,01 € 29.03.
21/16 KMET, Handlová tepelná energia 2661,01 € 29.03.
Apríl
50/16 BOZPO, Prievidza služby BOZPO 19,8 € 15.04.
52/16 KOOPERATÍVA, Trenčín poistenie žiakov 324 € 15.04.
53/16 T-com, Bratislava telefón 19 € 15.04.
54/16 VAŠA SLOVENSKO stravné lístky 661,99 € 07.04.
55/16 ORANGE SLOVENSKO telefón 103,91 € 15.04.
56/16 ORANGE SLOVENSKO Telefón – dobropis -5 € 15.04.
57/16 SOŠ, Handlová stravovanie zamest. 349,32 € 15.04.
58/16 BCF, B. Bystrica elektrická energia 210,08 € 15.04.
60/16 ŠJ pri ZŠ Chrenovec stravov.zam.-obedy 41,58 € 19.04.
Máj
61/16 Ševt, Banská Bystrica školské tlačivá 235,38 € 16.05.
62/16 MONTE KIARA, Handlová prepravné obedov 79,92 € 16.05.
63/16 SPIN, Prievidza bezpečnostné služby 29,14 € 16.05.
64/16 PORADCA, Žilina Poradca 2017-publikácia 24,90 € 16.05.
66/16 SOŠ, Handlová stravov.zamestnancov 398,52 € 16.05.
67/16 T-com, Bratislava telefon 19,00 € 16.05.
68/16 BCF, Banská Bystrica elektrická energia 208,30 € 16.05.
69/16 ORANGE SLOVENSKO telefon 103,74 € 16.05.
70/16 ORANGE SLOVENSKO Telefón – dobropis -5,00 € 16.05.
71/16 STANA papier.,Handlová kancelárske potreby 9,02 € 16.05.
72/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravov.zamestnancov 60,06 € 17.05.
73/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec strav.zam. - SF 3,90 € 19.05.
74/16 KANTORKA, Košice seminár PaM 35,00 € 19.05.
75/16 SPIN, Prievidza bezpečnostné služby 29,14 € 23.05.
76/16 PORADCA, Žilina Poradca 2017-publikácia 24,90 € 23.05.
Jún
77/16 STANA, Handlová kanc.potreby 30,42 € 17.06.
78/16 ŠEVT, B.Bystrica školské tlačivá 21,50 € 01.06.
79/16 SOŠ, Handlová stravov.zamest. 423,12 € 17.06.
80/16 MONTE KIARA, HÁ prepravné obedov 87,91 € 17.06.
81/16 BCF, B.Bystrica elektrická energia 215,80 € 17.06.
83/16 HUTIRA, Handlová ubytovanie HG 101,75 € 17.06.
84/16 SOŠ, Handlová ubytovanie HG 77,00 € 17.06.
85/16 MUSICMANIA KREMNICA ceny HG 332,60 € 17.06.
86/16 Petit Press, Bla inzercia prijim.sk. 111,60 € 17.06.
87/16 ORANGE SLOVENSKO telefon 102,15 € 17.06.
88/16 ORANGE SLOVENSKO Telefón-dobropis -5,00 € 17.06.
89/16 Miroslav Krško, HÁ strava pre učast.HG 288,65 € 17.06.
90/16 ŠEVT, B.Bystrica školské tlačivá 105,00 € 21.06.
91/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravovanie zamest. 64,68 € 23.06.
92/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec prisp.na strav.zam.SF 4,20 € 23.06.
93/16 T-com, Bratislava telefon 19,00 € 24.06.
Júl
104/16 VAŠA Slovensko stravné lístky 661,99 € 13.07.
94/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravovanie zamest. 53,90 € 18.07.
95/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec prísp.na strav.zo SF 3,50 € 18.07.
96/16 T-com, Bratislava telefón 19,00 € 18.07.
97/16 SVPS, B.Bystrica vodné,stočné 285,85 € 18.07.
98/16 STANA, Handlová kancelárske potreby 15,90 € 18.07.
99/16 ASC , Bratislava ASC agenda 199,00 € 18.07.
101/16 ORANGE SLOVENSKO telefón 100,97 € 18.07.
102/16 ORANGE SLOVENSKO Telefón – dobropis -5,00 € 18.07.
103/16 BCF, B.Bystrica elektrická energia 205,22 € 18.07.
105/16 SOŠ, Handlová stravovanie zamest. 344,40 € 18.07.
106/16 SPIN, Prievidza bezpečnostné služby 29,14 € 20.07.
August
107/16 Mesto Handlová poistenie majetku 258,71 € 16.08.
108/16 STANA, Handlová kanc.potreby 6,76 € 16.08.
109/16 T-com, Bratislava telefón 19,00 € 16.08.
110/16 BCF,Banská Bystrica elektrická energia 173,63 € 16.08.
112/16 ORANGE SLOVENSKO telefón 99,98 € 16.08.
113/16 ORANGE SLOVENSKO Telefón-dobropis -5,00 € 16.08.
114/16 SPIN, Prievidza bezpečnostné služby 29,14 € 16.08.
115/16 SPIN, Prievidza bezpečnostné služby 29,14 € 16.08.
September
51/16 KMET a.s., Handlová tepelná energia 1765,01 € 14.09.
65/16 KMET a.s., Handlová tepelná energia 1211,41 € 14.09.
82/16 KMET a.s., Handlová tepelná energia 726,61 € 14.09.
100/16 KMET a.s., Handlová tepelná energia 553,81 € 14.09.
111/16 KMET a.s., Handlová tepelná energia 553,81 € 14.09.
116/16 MONTE KIARA,Handlová prepravné obedy 87,91 € 14.09.
117/16 T-com, Bla telefón 19,00 € 14.09.
118/16 RTV, Prievidza vysielanie o činn.ZUŠ 59,75 € 14.09.
119/16 KMET a.s., Handlová tepelná energia 553,81 € 14.09.
120/16 BCF, Banská Bystrica elektrická energia 173,94 € 14.09.
121/16 STANA,Handlová kancelárske potreby 48,28 € 14.09.
122/16 Asoc.správ.reg.,Nováky seminár správa reg. 117,00 € 21.09.
123/16 IVES, Košice licencia IBEU 83,65 € 22.09.
Október
124/16 E-stránky web stránka 21,60 € 03.10.
125/16 ORANGE SLOVENSKO telefón 95,68 € 03.10.
126/16 BOZPO, Prievidza služby BOZPO 49,80 € 17.10.
127/16 T.com, Bratislava telefón 19,00 € 17.10.
128/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravov.zamestnancov 55,44 € 17.10.
130/16 STANA, Handlová kancelárske potreby 39,66 € 17.10.
131/16 KMETa.s., Handlová Tepelná energia 678,61 € 17.10.
132/16 SPIN, Prievidza bezp.služby 29,14 € 17.10.
133/16 SPIN, Prievidza bezp.služby 29,14 € 17.10.
134/16 SOŠ, Handlová stravovanie zamest. 364,08 € 17.10.
135/16 ORANGE SLOVENSKO telefón 99,98 € 17.10.
136/16 ORANGE SLOVENSKO Telefón – dobropis -5,00 € 17.10.
137/16 BCF, B.Bystrica elektrická energia 204,82 € 17.10.
138/16 ŠEVT, B.Bystrica školské tlačivá 327,78 € 17.10.
139/16 DOLEJŠ,Hr.Králové údržba klavírov 300,00 € 24.10.
November
140/16 SVPS,B.Bystrica vodné.stočné 197,64 € 03.11.
141/16 STANA,Handlová kancelárske potreby 29,32 € 14.11.
142/16 KMET, Handlová tepelná energia 1553,81 € 14.11.
143/16 VAŠA SLOVENSKO stravné lístky 849,97 € 14.11.
144/16 RVC, Trenčín seminár 28,00 € 07.11.
145/16 T-com, Bratislava telefon 19,00 € 14.11.
146/16 M.Viglašská, Žiar n/Hr. seminár 38,00 € 08.11.
147/16 ŠJ pri ZŠ Chrenovec stravovanie zamestnancov 55,44 € 14.11.
149/16 VEMA, Bratislava údržba progr.VEMA 63,60 € 14.11.
150/16 ORANGE SLOVENSKO telefon 121,16 € 14.11.
151/16 ORANGE SLOVENSKO Telefon – dobropis -5,00 € 14.11.
152/16 SOŠ, Handlová stravovanie zamest. 378,84 € 14.11.
153/16 BCF,B.Bystrica elektrická energia 298,98 € 14.11.
154/16 NAY a.s.,Bratislava batéria na ohrev vody 99,80 € 14.11.
155-156/16 RVC, Trenčín seminár 56,00 € 15.11.
157/16 PP, Žilina publikácia PmaO 59,16 € 24.11.
158/16 Slov.pošta,B.Bystrica Hudobný život 17,92 € 24.11.
159/16 Ka.soft,Kolárovice udržba progr.WiNDHM 28,68 € 29.11.
160/16 MONTE KIARA,Handlová Prepravné-obedy 79,92 € 30.11.
161/16 MONTE KIARA,Handlová Prepravné-obedy 75,92 € 30.11.
December
162/16 STANA, Handlová kancel.potreby 75,06 € 12.12.
163/16 SOŠ, Handlová stravovanie zamest. 381,30 € 12.12.
164/16 T-com, Bartislava telefon 19,00 € 12.12.
165/16 AVIP, Prievidza NB DELL,tlačiareň 548,00 € 06.12.
166/16 COOP Jednota,PdA peńažné poukážky-SF 500,00 € 07.12.
167/16 BOZPO, Prievidza služby BOZPO 49,80 € 12.12.
168/16 KMET, Handlová tepelná enrgia 1 966,61 € 12.12.
169-170/16 SPIN, Prievidza ochrana objektov 58,28 € 12.12.
171/16 BCF, B.Bystrica elektrická energia 236,94 € 12.12.
172/16 BOZPO, Prievidza služby BOZPO 144,00 € 12.12.
173/16 ORANGE, SLOVENSKO Telefon-dobropis -5,00 € 12.12.
174/16 BOZPO, Prievidza revízia has.pristr. 125,28 € 19.12.
175/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravovanie zamest. 43,12 € 20.12.
176/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravovanie zamest. 60,06 € 20.12.
177/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravov.zamest.-SF 3,90 € 20.12.
178/16 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravov.zamest.-SF 2,80 € 20.12.
179/16 CHANGE COMP:,PdA počítače 1 683,00 € 19.12.
1/171/16 ORANGE, SLOVENSKO telefon 105,96 € 12.12.
181/16 B2BPARTNER, Bratislva kanc.stoličky 492,00 € 20.12.
182/16 MUSICMANIA,Kremnica UP-gitara,púzdro 300,00 € 21.12.
183-184/16 MONTE KIARA,Handlová Prepravné-obedy 139,86 € 21.12.
185/16 Elektro JaDa,Handlová Vysávač priemyselný 385,00 € 21.12.
186/16 MUSICMANIA,Kremnica UP-akordeón 499,00 € 22.12.
187/16 Krško M.,Handlová obč.na záv.posed.-SF 82,08 € 22.12.
188/16 SVPS, B.Bystrica vodné.stočné 204,41 € 29.12.
189/16 STANA, Handlová kancel.potreby 100,00 € 30.12.

 

Zmluvy 2016
P.č. Dodávateľ Názov Dátum účinnosti Dátum ukonč.zml
1 Delikomat Slovensko, Stupava prevádzkovanie nápojového a kusového automatu 01.02.16 31.01.17
01/16 MONTE KIARA s.r.o., Handlová zabezpečenie dovozu obedov 01.09.16 30.06.17

 

Objednávky 2016
P.č. Dodávateľ Názov Dátum účinnosti Dátum ukonč.zml

Rok 2015