Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy a faktúry za rok 2017

Faktúry 2017
P.č. Dodávateľ Predmet dodávky Suma Dátum úhrady
Január
189/16 STANA,Handlová kanc.potreby 98,50 € 18.01.
06/17 BES s.r.o.,Prievidza seminár 50,- € € 11.01.
01/17 AJFA+AVIS,Bratislava publ.Čo má vedieť...PaM 49,50 € € 18.01.
03/17 ORANGE, SLOVENSKO telefón 105,60 € € 18.01.
04/17 ORANGE, SLOVENSKO telefón-dobropis -5,00 € € 18.01.
05/17 T-com,Bratislava telefón 19,00 € € 18.01.
07/17 SOŠ, Handlová stravovanie zamest. 270,60 € € 18.01.
08/17 BCF, Banská Bystrica elektr.energia 208,82 € € 18.01.
09/17 SPIN, Prievidza bezpečnostné služby 29,14 € € 18.01.
10/17 RAABE, SLOVENSKO právny kuriér 119,00 € € 23.01.
11/17 JURISDAT,Bratislava časopis ŠKOLA 25,00 € € 23.01.
Február
02/17 KMET a.s,Handlová tepelná energia 2624,21 € 12.02.
12/17 SOFTSERVIS,Žarnovica údržba IBEU 205,2 € 12.02.
13/17 ŠEVT,B.Bystrica školské tlačivá 143,88 € 12.02.
14/17 STANA, Handlová kancelárske potreby 39,62 € 12.02.
15/17 VEMA, Bratislava seminár 54 € 12.02.
16/17 VEMA, Bratislava údržba VEMA PaM 81 € 12.02.
17/17 T-com,Bratislava telefón 19 € 12.02.
18/17 SOŚ,Handlová stravovanie zamestnan. 354,24 € 12.02.
20/17 SPIN,Prievidza bezpečnostné služby 29,14 € 12.02.
22/17 ŠJ pri ZŠ,Chrenovec stravov.zamestnancov 43,12 € 12.02.
23/17 ORANGE SLOVENSKO telefon 105,54 € 12.02.
24/17 ORANGE SLOVENSKO telefon-dobropis -5 € 12.02.
25/17 VEMA, Bratislava údržba VEMA PaM 296,52 € 12.02.
26/17 BCF,B.Bystrica elektrická energia 199,08 € 12.02.
28/17 ŠJ pri ZŠ,Chrenovec stravov.zamestnancov 50,82 € 24.02.
Marec
32/17 STANA, Handlová kancelárske potreby 82,72 € 15.03.
33/17 VAŠA SLOVENSKO stravné lístky 709,65 € 30.03.
34/17 T-com,Bratislava telefón 19,00 € 15.03.
36/17 MONTE KIARA, Há prepravné 67,93 € 15.03.
37/17 MONTE KIARA, Há prepravné 67,93 € 15.03.
38/17 SOŠ, Handlová stravovanie zamest. 356,70 € 15.03.
39/17 ORANGE SLOVENSKO telefon 106,20 € 20.03.
40/17 RVC, Trenčín seminár 28 € 14.03.
41/17 BCF, B.Bystrica elektrická energia 212,03 € 17.03.
42/17 PC FORCE, Handlová údržba počítačov 20 € 17.03.
43/17 MESTO Handlová komunálny odpad 360 € 20.03.
44/17 SPIN, Prievidza bezpecnostné služby 29,14 € 20.03.
45/17 PP, Žilina VSSR ročný prístup 96 € 23.03.
47/17 MUSICMANIA, Kremnica vrátený akordeón, dobr. -499,00 € 27.03.
48/17 StVPS,B.Bystrica vodné,stočné 301,49 € 28.03.
19/17 KMET, Handlová tepelná energia 2 662,19 € 15.03.
27/17 KMET, Handlová tepelná energia-dobropis -300,35 € 07.03.
30/17 HARMONY, Bojnice údržba akordeónov 149 € 01.03.
31/17 R.Grman, Tovarníky sťahovacie služby 135 € 01.03.
Apríl
49/17 STANA, Handlová kancelárske potreby 30,18 € 19.04.
50/17 BOZPO, Prievidza služby BOZPO 49,80 € 19.04.
35/17 KMET a.s,,Handlová tepelná energia 1936,45 € 05.04.
51/17 T-com, Bratislava telefon 19,00 € 19.04.
52/17 KOOPERATÍVA,Bratislava poistné žiaci 324,00 € 19.04.
54/17 ŠJ pri ZŠ,Chrenovec stravovanie zamest. 60,06 € 19.04.
55/17 KMET a.s,,Handlová tepelná energia 1539,52 € 19.04.
56/17 ORANGE SLOVENSKO telefón 105,84 € 19.04.
57/17 SOŠ, Handlová stravovanie zamest. 410,82 € 19.04.
58/17 BCF,B.Bystrica elektrická energia 208,18 € 19.04.
59/17 BCF,B.Bystrica elektrická energia 5,71 € 19.04.
Máj
60/17 Monte Kiara, Handlová prepravné 91,91 € 17.05.
61/17 ŠEVT a.s., B.Bystrica školské tlačivá 97,20 € 30.05.
63/17 STANA,Handlová kancelárske potreby 48,32 € 17.05.
64/17 T-com, Bratislava telefón 19,00 € 17.05.
65/17 ORANGE, Slovensko telefón 106,78 € 17.05.
66/17 SOŠ, Handlová stravovanie zamest. 324,72 € 17.05.
69/17 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravovanie zamest. 47,74 € 17.05.
70/17 BCF, B.Bystrica elektrická energia 188,94 € 17.05.
71/17 SPIN, Prievidza bezpec.služby 29,14 € 18.05.
72/17 SPIN, Prievidza bezpec.služby 29,14 € 18.05.
Jún
73/17 STV, Prievidza vysielanie prijim.pohov. 59,75 € 05.06.
74/17 Harmoniky serv.,Bojnice údržba akordeonov 299,00 € 07.06.
75/17 STANA, Handlová kanc.potreby 7,84 € 16.06.
76/17 PP, Žilina publ. PaM 59,56 € 21.06.
77/17 Monte Kiara, Handlová prepravné obedov 83,92 € 21.06.
78/17 Monte Kiara, Handlová prepravné obedov 71,93 € 21.06.
79/17 T-com, Bratislava telefón 18,98 € 16.06.
80/17 KMET, Handlová tepelná energia 766,62 € 21.06.
81/17 ORANGE, Slovensko telefón 106,51 € 16.06.
82/17 SOŠ, Handlová stravov.zamestnancov 447,72 € 16.06.
83/17 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravov.zamestnancov 66,22 € 16.06.
85/17 Asoc.spravcov reg., správa registratúry 39,00 € 07.06.
86/17 PC FORCE, Handlová tlačiareň 200,00 € 15.06.
87/17 Spin, Prievidza bezpeč.služby 29,14 € 16.06.
88/17 BCF,B.Bystrica elektrická energia 196,14 € 16.06.
89/17 Harmoniky serv.,Bojnice údržba akordeonov 95,00 € 21.06.
90/17 MBP, Handlová čistenie kanalizácie 58,74 € 21.06.
91/17 VAŠA Slovensko, Bla stravné lístky 709,65 € 23.06.
Júl
96/17 BOZPO, Prievidza služby BOZPO 49,80 € 14.07.
97/17 STANA, Handlová kancelárske potreby 13,87 € 14.07.
98/17 T-com, Bratislava telefón 19,00 € 14.07.
99/17 PORADCA, Žilina publikácia"Poradca" 24,90 € 14.07.
100/17 Kmet, Handlová tepelná energia 588,46 € 14.07.
101/17 ORANGE SLOVWNSKO,Bla telefón 104,52 € 14.07.
102/17 BCF, Banská Bystrica elektrická energia 183,38 € 14.07.
103/17 SOŠ, Handlová stravovanie zamest. 423,12 € 18.07.
August
105/17 SPIN, Prievidza bezpečnostné služby 29,14 € 21.08.
106/17 MESTO Handlová poistenie budov 258,71 € 21.08.
107/17 T-com, Bratislava telefón 19,00 € 21.08.
108/17 BCF,B.Bystrica elektrická energia 165,38 € 21.08.
109/17 KMET Handlová tepelná energia 588,46 € 21.08.
110/17 SPIN, Prievidza bezpečnostné služby 29,14 € 21.08.
111/17 ORANGE SLOVENSKO telefón 103,02 € 21.08.
112/17 ASC, Bratislava ASC agenda ZUŠ 199,00 € 21.08.
September
113/17 Vaša Slovensko,Bla stravné lístky 709,65 € 08.09.
114/17 Kmet Handlová tepelná energia 588,46 € 14.09.
115/17 T-com, Bratislava telefón 19,00 € 14.09.
116/17 BCF,B.Bystrica elektrická energia 168,88 € 14.09.
117/17 Monte Kiara, Handlová preprava obedov 87,91 € 14.09.
118/17 Orange Slovensko, Bla telefon 65,75 € 14.09.
119/17 StVPS, B.Bystrica vodné, stočné 217,56 € 14.09.
120/17 NÚCV, Bratislava seminár 20,00 € 25.09.
121/17 E-stránky, Bratislava webová stránka 27,12 € 27.09.
122/17 IVES, Košice služby IVES-IBEU 83,65 € 29.09.
FAKTÚRY OKTÓBER 2017
Číslo Dodávateľ Predmet Suma Dátum
faktúry   dodávky v EUR úhrady FA
123/17 BOZPO, Prievidza služby BOZPO 49,80 € 16102017
124/17 Monte Kiara, Handlová prepravné obedov 55,94 € 16102017
125/17 SPIN, Prievidza bezp.služby 29,14 € 16102017
126/17 KMET, Haqndlová tepelná energia 794,12 € 16102017
127/17 ORANGE, Slovensko telefon 68,44 € 16102017
128/17 STANA, Handlová kancelárske potreby 66,47 16102017
129,17 BCF, B.Bystrica elektrická energia 205,60 € 16102017
130/17 T-com, Bratislava telefon 19,00 € 16102017
131/17 SOŠ, Handlová stravovanie zamestnancov 433,44 € 16102017
133/17 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravovanie zamestnancov 56,98 € 16102017
134/17 ŠEVT,B.Bystrica školské tlačivá 421,30 € 17102017
         
FAKTÚRY NOVEMBER 2017
Číslo Dodávateľ Predmet Suma Dátum
faktúry   dodávky v EUR úhrady FA
135/17 SPIN, Prievidza bezpečnostné služby 29,14 € 15112017
136/17 BCF, B.Bystrica elektrická energia 232,57 € 15112017
137/17 ePLAY, Prievidza učebné pomôcky 413,36 € 15112017
138/17 HATER, Handlová odvoz odpadu 19,50 € 7112017
139/17 KMET, Handlová tepelná energia 1 378,39 € 15112017
140/17 SOŠ, Handlová stravov.zamestnancov 357,84 15112017
141/17 ORANGE, Slovensko telefon 68,50 € 15112017
142/17 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravov.zamestnancov 75,46 € 15112017
143/17 RVC, Trenčín seminár 28,00 € 10112017
144/17 VAŠA, Slovensko stravné lístky 184,40 € 16112017
145/17 ePLAY, Prievidza učebné pomôcky 295,10 € 20112017
146/17 SPIN, Prievidza bezpečnostné služby 29,14 € 23112017
147/17 T-com, Bratislava telefon 19,00 € 23112017
148/17 ZUŠ,Stančeka, PdA klavírny seminár 51,00 € 27112017
149/17 EŠTOK, Handlová údržba schodov 619,20 € 28112017
150/17 EŠTOK, Handlová údržba schodov 765,53 € 28112017
151/17 EŠTOK, Handlová údržba schodov 690,00 € 28112017
152/17 ePLAY, Prievidza učebné pomôcky 211,80 € 29112017
         
FAKTÚRY DECEMBER 2017
Číslo Dodávateľ Predmet Suma Dátum
faktúry   dodávky v EUR úhrady FA
153/17 KaSoft, Kollárovice,  údržba WiNDHM 28,68 € 1122017
154/17 Slovenská pošta publ.Hudobný život 17,92 € 1122017
155/17 B2B partner, Bratislava interiérové vybavenie 339,60 € 4122017
156/17 STANA, Handlová kancelárske potreby 224,32 € 4122017
157/17 MONTE KIARA, Handlová prepravné obedov 79,92 € 6122017
158/17 MONTE KIARA, Handlová prepravné obedov 71,93 06122017
159/17 T-com, Bratislava telefon 19,00 € 06122017
160/17 KMET, Handlová tepelná energia 1 669,21 € 06122017
161/17 B2B partner, Bratislava interiérové vybavenie 849,60 € 07122017
162/17 ORANGE, Slovensko telefon 68,26 € 08122017
163/17 BOZPO, Prievidza služby BOZPO 144,00 € 08122017
164/17 SOŠ, Handlová stravov.zamestnancov 342,72 € 08122017
165/17 BCF, B.Bystrica elektrická energia 232,57 € 11122017
166/17 ELPOP, Handlová montážne práce 741,85 € 11122017
167/17 BOZPO, Prievidza služby BOZPO 49,80 € 12122017
168/17 ŠJ pri ŽŠ, Chrenovec stravov.zamestnancov 81,62 € 13122017
169/17 MERKURY, Prievidza interiérové vybavenie 493,42 € 14122017
171/17 SPIN, Prievidza bezpečnostné služby 29,74 € 15122017
172/17 MONTE KIARA, Handlová prepravné obedov 63,36 € 15122017
173/17 BOZPO, Prievidza služby BOZPO 125,28 € 19122017
174/17 Eštok, Handlová údržbárske,montážne pr. 2 506,87 € 19122017
175/17 ePLAY, Prievidza učebné pomôcky 1 682,00 € 20122017
176/17 ePLAY, Prievidza učebné pomôcky 295,00 € 20122017
177/17 J.ŠŤASTnÝ, Prievidza počítače 591,19 € 20122017
178/17 STANA, Handlová kancelárske potreby 129,10 € 20122017
179/17 J.ŠŤASTnÝ, Prievidza dochádzka 200,00 € 28122017
180/17 BOZPO, Prievidza služby BOZPO 105,60 € 28122017
182/17 STANA, Handlová kancelárske potreby 126,00 € 29122017
181/17 ŠJ pri ŽŠ, Chrenovec stravov.zamestnancov 69,30 € 28122017
         
Zmluvy 2017
P.č. Dodávateľ Názov Dátum účinnosti Dátum ukonč.zml

 

Objednávky 2017
P.č. Dodávateľ Názov Dátum účinnosti Dátum ukonč.zml

Rok 2016